ZNALEZIENIE UZNANIA

Nie znajdują w jego oczach uznania ani ci, którzy redukują to, co ludzkie, do popędów seksualnych, potrzeb zaspokajania głodu, pragnienia mocy – ani ci, którzy odwołują się do mechanizmów subli- macji i wyzwolenia; ani ci wreszcie, którzy określają kulturę jako dzieło rozumu i wyra­chowania. Kultura — zdaniem Plessnera — jest koniecznością tkwiącą w tej swoistej „od­środkowej” strukturze życia będącej charakte­rystyczną formą ludzkiej egzystencji. To właś­nie konstytutywny brak równowagi, który sta­nowi istotę tej egzystencji, wymaga kultury. Nie pojawia się ona — jak sądzą niektórzy — dopiero w wyniku zniszczenia pierwotnego sta­nu harmonijnego istnienia łudzi; nie jest ko­niecznością utraconego raju. Jest bezpośrednim wyrazem charakteru ludzkiej egzystencji.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)