ZAGADKA KULTURY

Każdy pierwotny system społeczny miał swą nadbudowę religij- no-metafizyczną, swe obrzędy i ceremonie, kształtowane przez sztukę i mity, swój kodeks moralny w pewien sposób uświęcony przez sa­mą naturę bytu.Powiązanie to było tak ścisłe, iż w konkret­nych badaniach prowadzonych przez etnologów nie można było oddzielić rzeczywistości spolecznej od rzeczywistości kulturalnej. System i totemiczny był zarówno bardzo precyzyjną  organizacją społeczną, funkcjonującą dla celów utrzymania życia i obrony interesów grupy,  jak i bardzo skomplikowaną „filozofią” mającą wyjaśnić strukturę świata i sytuację człowieka oraz zapewniać ludziom pomoc sił wyższych, i Bronisław Malinowski w swych koncepcjach, 1 ukształtowanych w znacznym stopniu pod 1 wpływem tych doświadczeń, jakich w pierwszym okresie pracy naukowej dostarczyło mu  studium totemizmu, wskazywał bardzo szczegółowo na powiązanie aspektów społecznych, 1 przejawiających się w organizacji i instytucjonalizacji, z aspektami kulturalnymi, wyrażającymi się w przekonaniach, wierzeniach, modelach postępowania, pragnieniach.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)