ZABAWA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE

Inny kierunek studiów traktował zabawę jako zjawisko społeczne, związane z religijnym i politycznym życiem grup. Ogromny materiał etnograficzny i historyczny pozwalał śledzić i systematyzować — jak to między innymi czy­nił Roger Caillois— różne formy igrzysk, ceremonii, obrzędów, manifestacji, zabaw lu­dowych i gier sportowych, przedstawień tea­tralnych, zwłaszcza swobodnie improwizowa­nych, misteriów i turniejów.Ta wielorakość rodzajów i form zabawy za­równo dzieci, jak i dorosłych stawała się punk­tem wyjścia przekonań, iż zabawa nie jest wcale przypadkową czy okolicznościową formą zachowania się ludzi, ich mało ważną właści­wością, lecz że jest najgłębiej związana z samą naturą człowieka, którą wyraża najwierniej. Taki właśnie sens zawiera koncepcja homo ludens, której systematyczny wykład przynosi książka holenderskiego historyka kultury, Jo­hana Huizingi.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)