ZA POŚREDNICTWEM ROZWAŻAŃ

Nawet wówczas, kiedy przejścia tego próbuje się dokonać za pośrednictwem rozwa­żań typologicznych, które by miały stanowić swoisty pomost między ogólną kategorią gatun­ku homo i konkretną egzystencją indywidual­ną — nawet wówczas nie jest ono łatwe. Jed­nak próby idące w tym kierunku wydają się konieczne, i to we wszystkich sferach rzeczy­wistości, w jakich istnieje gatunek homo, tak badania biologiczne i psychologiczne, określające swoistość ludzkiej natury w porów­naniu z innymi istotami żywymi, muszą brać pod uwagę także ten fakt, że biologiczna i psy­chologiczna egzystencja człowieka jest osta­tecznie egzystencją jednostki, która w pewien sposób doświadcza swego własnego życia jako jedynego w swoim rodzaju, nieidentycznego z życiem innych osobników, chociaż realizują­cego się w tych samych ogólnych kategoriach biologicznych i psychologicznych.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)