WZMOCNIONA ROLA ŚWIADOMOŚCI

Być może, jej właśnie po­winniśmy najbardziej ufać także dziś, chociaż nauka i technika wzmocniły tak bardzo rolę świadomości instrumentalnej; i chociaż nauki społeczne, psychologiczne, a częściowo i histo­ryczne sprzymierzyły się silnie z tą koncepcją instrumentalizmu, obiecując tak zapanować nad człowiekiem, jak człowiek zapanował nad przy­rodą. I dlatego główny spór nie przeciwstawia już dziś przyrodoznawstwa humanistyce, ale dotyczy konfliktu między instrumentalną teo­rią nauki dotyczącą zarówno przyrody, jak i człowieka, a nieinstrumentalną postacią „świadomości tworzącej”. Gehlen w ślad za Schelerem używa tu określenia ideatives Be- wusstsein, które wprawdzie nie wbrew nau­ce, ale w sposób szerszy niż nauka i pełniejszy niż intelekt ukazuje sens i wartość życia, okreś­la najważniejsze kierunki ludzkiego działania, stwarza podstawy dla kształtowania właśnie takiego, a nie innego typu życia.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)