WYOBRAŹNIA I UCZUCIA

Wyobraźnia i uczucia, zdolność kreowania nierzeczywistych a suge­stywnych obrazów i opowieści, intensywność przeżyć sięgająca ekstazy, rytmika ruchu ciała i wyrazistość gestu — oto wieloraki zespół właściwości i form zachowania tak różnych od tego zachowania, które wyznaczane jest przez aktualne i rzeczywiste potrzeby życiowe czło­wieka. Analiza tego drugiego stylu zachowania się ludzi wskazuje przede wszystkim na zabawę jako swoistą formę aktywności człowieka.Zabawa była od wieków problemem nasio- nującym antropologię.  Dwoistość koncepcji „wolnego życia” bogów I ukazywała, czym może być życie ludzi — wprawdzie ograniczone i podległe różnorakim komecznosciom, ale zdolne do wyzwalania się z tych nacisków: może być właśnie zabawą myśleniem, grą lub powagą refleksji i two­rzenia.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)