WIZYTÓWKI

  1. W wielu krajach (np. USA, Kanada, oba państwa niemieckie) zwracanie się po nazwisku jest tak ważne, że gospodarze nieraz zapisują sobie nazwisko gościa, prosząc nawet o przeliterowanie, jeśli gość sam ich nie uprzedzi i nie wręczy swojej wizytówki. Wizytówki stają się na szczęście — i u nas coraz „modniej­sze”. Szczególnie ludzie na eksponowanych stanowiskach, np. dy­rektorzy zakładów przemysłowych, pracownicy handlu zagranicz­nego, naukowcy itd. po prostu nie mogą się bez nich obejść. Na wizytówce pisze się po środku imię i nazwisko. W lewym dolnym rogu podaje się telefon domowy, w prawym — domowy adres. To są wizytówki  powiedzmy najskromniejsze i towa­rzyskie. Zamiast nich lub prócz nich można mieć mniej skromne, z bogatszą informacją. Pod nazwiskiem podaje się tytuły nauko­we lub służbowe czy zawodowe, np. Halina Komorowska, doc. dr hab. lub prezes spółdzielni „Pszczółka”, lub red. nacz. Tygodnika „Pszczółka” itp. Na dole, w obu rogach, mogą znajdować się adresy i telefony: domowy po lewej stronie, służbowy po prawej. Najczęściej używa się wizytówek w kontaktach służbowych lub służbowo-towarzyskich, np. wtedy, gdy ktoś, z kim rozmawia­liśmy, spotkaliśmy się na zjeździe czy konferencji, prosi nas o te­lefon czy adres, a my, chcąc nawiązać z tym kimś kontakt, udo­stępniamy mu te informacje na wizytówce. Bywa też, że spoty­kamy kogoś po latach, kto nic o nas nie wie lub nie zna naszego adresu, wówczas podajemy mu naszą wizytówkę i prosimy: „ode­zwij się!” Wizytówka jest bardzo wygodna. Nawet jeśli ktoś nam wyraź­nie powie swoje nazwisko, a nie tylko hmhm…ski, to i tak czasem trudno je zapamiętać. A wizytówka ułatwia przedstawianie się udziela nieraz dodatkowych informacji „kto jest kto”.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)