WIELKIE RYZYKO

Tę starą, grecką koncepcję odnowił dziś Helmuth Plessner, formułując ją językiem ra­czej biologicznym niż filozoficznym. W zesta­wieniu ze zwierzętami, które żyją pochłonięte życiem, człowiek jest stworzeniem „odśrodko­wym”, to znaczy właśnie takim, które żyjąc jest równocześnie poza nurtem własnego ży­cia.Na wszystkich szczeblach ludzkiej egzysten­cji życie i świadomość życia splatają się i prze­ciwstawiają nieustannie. Ekscentryczny, „od­środkowy” charakter ludzkiej egzystencji sta­nowi potężne źródło angażowania się człowie­ka w uczestnictwa różnego rodzaju i dystanso­wania się wobec nich, akceptacji rzeczywistości aż do zatopienia się w niej i przeciwstawienia się wszystkiemu, czego ona wymaga.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)