WIELKA PRÓBA KULTURY

Kultura bowiem jest wielką próbą pogodzenia tych dwóch zasadniczych potrzeb istoty „odśrodko­wej”: akceptacji życia, które odnajdujemy jako nasze życie, jako życie rodzące się z nas, i dy­stansowania się wobec niego, by je przekształ­cać i formować, aby je „prowadzić”. Człowiek jest istotą, która w równym stopniu pragnie wzrastać, co i być wychowywana, która jed­nako ceni wszystko co naturalne i bezpośred­nie, oraz wszystko co wypracowane i „sztucz­ne”, która ufa spontaniczności życia, a zarazem ceni jego świadome orientowanie ku czemuś. Tę koncepcję kultury przeciwstawia Plessner próbom wyjaśnienia jej podejmowanym z po­zycji naturalistycznych i pragmatystycznych lub też przez psychoanalizę.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)