WARSTWOWA STRUKTURA

W tej warstwicowej strukturze bytu „siła” i idzie zawsze z dołu do góry, a nie odwrotnie. Znaczy to, iż w warstwie najwyższej skupiają się i ujawniają wszystkie moce oddolne i one to właśnie, wykorzystywane i przekształcane przez swoiste prawa „ducha”, pozwalają mu realizować się w rzeczywistości. Ten układ wza­jemnych związków między siłami witalnymi ,] i wartościami sfery nadrzędnej może być różnorako rozumiany w zależności od tego, jak się pojmuje tę sferę i sfery, na których się ona wspiera. Można w pojmowaniu tych szczebli niższych kłaść akcent silniejszy na czynniki ‚i biologiczne, na popędy psychofizjologiczne róż­nego rodzaju, bądź też na takie quasi-popędy jak te, o których mówi psychoanaliza posługując się terminem „popęd śmierci”; można w pojmowaniu tych szczebli kłaść nacisk raczej ma czynniki społeczne, a w ich obrębie akcen­tować silniej warunki ekonomiczne, dążenia polityczne, ruchy społeczne o różnym charakterze; można wreszcie przywiązywać większą wagę do procesów zachodzących w jednostkach i do przemian, których podmiotem są wielkie gru­py i wielkie wspólnoty.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)