W WIELU PRZYPADKACH

Ale jak w wielu innych przypadkach, podob­nie i w tym idealistyczna filozofia przedstawia- ia pewne zasady tylko poetyckim językiem. Językiem rzeczywistości wypowiedziała’ je fi­lozofia materialistyczna, wskazując na nieusta­jący konflikt sił tworzących życie społeczne jego form. Przypomnijmy, iż taką koncepcję życia zawarł Marks w swej teorii, głębokiej rozległej w społecznych konsekwencjach. To Marks przecież ukazał życie ludzkie jako pro­ces głęboko zakorzeniony w materialnych wa­runkach i w stosunkach społecznych, a równo­cześnie jako świadome dążenie do realizacji zamierzonego kształtu, traktowanego jako wizja przyszłości i motor działań dnia dzisiejszego. To Marks wskazał na potęgę sił, które się gro­madzą — sił produkcyjnych i sił społecznych i które swym wybuchem stwarzają warunki dla nowego kształtu zbiorowego i indywidual­nego życia ludzi.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)