W INNYM KIERUNKU

Morgan zaproponował szczegółową periodyzację kultu­ry, rozróżniając trzy okresy dzikości (okres naj­dawniejszy, w którym ludzie zbierali owoce, okres średni, gdy już korzystali z ognia, i okres późny, charakteryzujący się wynalazkiem łuku), trzy okresy barbarzyństwa (wynalazku ceramiki, oswojenia zwierząt i uprawy ziemi oraz wytopu żelaza) i trzy okresy cywilizacyjne (wynalazku pisma, wynalazku prochu, busoli i druku, wynalazku maszyny parowej, elek­tryczności i odkrycia praw ewolucji). Engels jak wiadomo — cenił wysoko studia Mor­gana i podzielał jego wizję postępu cywili­zacji. W innym kierunku zmierzały badania E. B. Tylora, co zaświadcza zwłaszcza jego głośnfe dzieło poświęcone kulturze pierwotnej, tłuma­czone na wiele języków świata.  Gdy Morgana interesował głównie aspekt społeczno-ekono­miczny rozwoju, w którym wynalazki technicz­ne wyznaczały fazy postępu.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)