UZNANIE LUDZKIEJ DZIAŁALNOŚCI

Takie uznanie ludzkiej działal­ności za czynnik formujący „człowieczeństwo” pozwalało na przeciwstawienie się naturalizmo­wi i metafizyce konstruującej w różnoraki sposób „istotę” człowieka. Ten punkt widzenia, tak bardzo nowoczesny,  pozwalał Cassirerowi przezwyciężać różnora­kie dogmatyzmy w ujmowaniu człowieka, wy­rażające się w absolutyzowaniu dowolnie wy­branych cech jako rzekomo podstawowych i istotnych. Z tego stanowiska Cassirer kwe­stionował teorie redukujące różnorodność form ludzkiej działalności do pewnych elementów prostych i powtarzalnych, podejmował znamienny wysiłek zmierzający do rozróżnienia poszczególnych rodzajów tej działalności i okre­ślenia ich cech swoistych. Opowiadał się za poli­centryczną koncepcją człowieka i ogniskował ;j swą uwagę na określaniu tej nieredukowalnej wielorakości.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)