USPRAWIEDLIWIONE PRZEKONANIE

Nawet jeśliby miało ono być swoistą „dewiac­ją”, byłoby godne uwagi.Nie wydaje się jednak usprawiedliwione przekonanie, iżby odrębność personalnego ist­nienia ludzi miała charakter złudny i przejścio­wy. Wprawdzie istotnie w społeczeństwach pierwotnych nie było wyodrębnienia egzysten­cji indywidualnej w tym sensie, w jakim do­konało się to później, ale nic nie wskazuje na to, aby w przyszłości miał nastąpić powrót do tego punktu wyjścia. Jeśli nawet wiele czyn­ników wzmacnia dziś potrzebę i znaczenie ze­społowych form życia i działania, nie oznacza to wcale likwidacji poczucia odrębności indy­widualnego istnienia; wręcz przeciwnie nawet istnienie takie przyjmowane jest za punkt wyjścia prawdziwie nowoczesnej organizacji współżycia.

 

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)