UJĘCIE KULTURY

Gdy ; chaos możliwości staje się dla człowieka światem możliwych odkryć i możliwych konstrukcji, wówczas dokonuje się charakterystycz­ne „odciążenie”: rzeczywistość przestaje człowieka przytłaczać, wielorakość podniet przestaje być powodzią, świat układa się w ze­spół sensowny i posłuszny ludzkim zamierzeniom.Już Henri Bergson i John Dewey — każdy i w inny sposób — uczyli traktować świadomość I jako wytwór „zahamowanego” procesu życia. ; Maurice Pradines i analizując spostrzeżenia wykazywał, iż pierwotnie są ońe kierowane bądź potrzebami, bądź obroną, i że  inteligen­cja powstaje dzięki złagodzeniu ostrości obu tych czynników.Kultura w tym ujęciu staje się wielkim sy­stemem odciążeń, ponieważ przenosi agresywność i jednoznaczność nacisków aktualnego życia w sferę wyobrażoną i możliwą pozwala­li jącą na dystansowanie i refleksję, na podejmo­wanie działań coraz mniej bezpośrednio związanych z aktualnymi okolicznościami.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)