TWORZENIE RZECZYWISTOŚCI ŻYCIA

Jest to po­jęcie człowieka jako istoty tworzącej społeczną i materialną rzeczywistość swego życia, wy­zwalającej się zarówno ze ślepych konieczności natury, jak również z fetyszyzmu wobec usta­lonych form społecznych. Przez przezwycięże­nie klasowych konfliktów i alienowanej pracy w formacji kapitalistycznej, człowiek miał kro­czyć ku autentycznej wspólnocie społecznej i realizacji własnej osoby w twórczej’ pracy. Na tej rewolucyjnej drodze „człowiek rzeczy­wisty” miał się przekształcać w „człowieka prawdziwego” — a tym samym „człowiek prawdziwy” stawać się miał „człowiekiem rze­czywistym”. Cassirer jednak, dostrzegając trafnie potęgę człowieka, który tworzy swój wieloraki język symboliczny, nie miał odwagi wierzyć, iż ję­zyk ten może być narzędziem przekształcają­cym materialną i społeczną ojczyznę człowieka w raj upragniony i zamierzony; swe filozoficz­ne spojrzenie kierował z radością i oddaniem wyłącznie ku temu światu symbolicznemu, któ­ry był wprawdzie dziełem człowieka, ale który pozostawał tylko jego wizją ‚ładu w chaosie  rzeczy okrutnych i ciemnych, skoro nie był ^ wcielany w rzeczywistość ludzkiego życia.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)