TEZA O CZŁOWIEKU

Poszukiwania idące w tym kierunku akcen­tują przede wszystkim aktywny charakter czło­wieka. Pamiętamy, iż za jedną z różnic między ludźmi i zwierzętami zostało uznane właśnie to ze ludzie działają, podczas gdy zwierzęta tylko reagują. Teza, że człowiek jest stworzeniem działają­cym i że tylko z tego punktu widzenia może byc sensownie ujęta i wyjaśniona ogólna struk­tura ludzkiej egzystencji, unikalnej w całej przyrodzie żywej, zyskała szczegółowe uzasad­nienie, przede wszystkim natury biologicznej, w głośnej książce Arnolda Gehlena o człowie­ku, kilkakrotnie już cytowanej.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)