STRUKTURALISTYCZNA KONCEPCJA

Zupełnie inny charakter miała strukturali- styczna koncepcja Levi-Straussa. Zamierzeniem francuskiego etnologa było skonstruowanie teo­rii kultury i życia społecznego w sposób obiek­tywny i ścisły, jako struktury niezależnej od podmiotowej świadomości ludzi. Gdy w wiekach poprzednich za taką obiek­tywną instancję uznawany był Bóg lub metafi­zyczna struktura bytu, gdy następnie ludzie gotowi byli w taki sposób traktować przyrodę, do której należeli i od której byli zależni, współcześnie taki walor obiektywności i taka siła koniecznościowa zdaje się przysługiwać w obrębie świata ludzkiego temu, co stanowi jego ukryte wewnętrzne rusztowanie, jednorodne i nieuchronne, które historyczny bieg zdarzeń przybiera i maskuje wielorakością empirycz­nych, indywidualnych zdarzeń.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)