SOCJOLOGICZNY CHARAKTER KONCEPCJI

Ta krytyka nasuwała przekonanie, iż by­łoby metodą słuszniejszą szukać źródeł „ducha” w samym ludzkim istnieniu, w konkretnej psy­chofizycznej rzeczywistości, w życiu samym — biologicznym, a nawet materialnym.Tak postępują twórcy tych teorii, które wy­prowadzają „ducha” z sytuacji życiowych czło­wieka, powodujących określone powikłania psychiczne i rozwiązujących te wewnętrzne napięcia. Niektóre z tych teorii mają charakter socjo­logiczny i starają się pokazać, jak „duch” ludz­ki rodzi się ze specyficznej presji grupy, z cha­rakterystycznej wspólnoty, z tej całej społecz­nej rzeczywistości, dzięki której indywidualne istnienie zostaje „przekroczone”, a indywidual­na psychika, zakorzeniona biologicznie — włą­czona w „duszą zbiorową”; „dusza zbiorowa” właśnie dlatego, iż nie jest uwarunkowana cie­leśnie, może zawierać te elementy, które po­tocznie traktuje się jako duchowe.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)