ROZWINIĘTE BADANIA

Jednak im bardziej rozwijały się te badania, tym większe budziły zastrzeżenia — przede wszystkim metodologiczne. Jednym ż zastrze­żeń było, iż tę mapę popędów stworzono na podstawie obserwacji zachowania się ludzi i ich działalności w środowisku społecznym i kulturalnym, aby następnie za pomocą tak ustalonych popędów tłumaczyć tę właśnie dzia­łalność, z której je uprzednio wyprowadzono. Operacja tego typu nie dawała więc właściwie żadnych wyjaśnień i oznaczała obracanie się w błędnym kole. Drugie zastrzeżenie dotyczyło społeczno-hi- storycznego zróżnicowania popędów, a zwłasz­cza sposobów ich zaspokajania. Było zastana­wiające, iż popędowe wyposażenie człowieka, które miało być dziełem natury, podlegało pew­nej ewolucji w toku dziejów; ewolucja ta najoczywiściej nie była już kierowana elementar­nymi prawami przyrody, lecz zależała od kon­kretnych warunków materialno-społecznych.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)