PRAWDA O SPOŁECZNEJ DZIAŁALNOŚCI

Cho­dziło przecież o to, jak z tego, co stare, po­wstawać może nowe. W Tezach o Feuerbachu zawarta jest odpowiedź na to podstawowe py­tanie. Tylko rewolucyjna praktyka pozwala wyjść z błędnego koła dociekań, czy ludzie mają zmieniać warunki, czy warunki ludzi; tyl­ko rewolucyjna praktyka stwarza równocześnie ‚ nowych ludzi i nową rzeczywistość.Ta prawda o społecznej działalności jest prawdą o całej działalności człowieka, a zwła­szcza działalności kulturalnej. Jest ona zawsze uwikłana w tę rzeczywistość kulturalnego ży­cia, jaka została wytworzona przez wieki utrwalona w uznawanych teoriach naukowych, akceptowanych wzorach piękna, obowia- zujących modelach postępowania. Wychowanie młodych pokoien powoduje lepszą lub gorszą adaptację do tej rzeczywistości. Ale rów­nocześnie ma ona być przezwyciężona.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)