PODOBNE ZASTRZEŻENIA

Podobne zastrzeżenia mogą być formułowa­ne pod adresem typologii psychologicznych. Wprawdzie ukazują one wielką różnorodność odmian psychologicznych i w wielu przypad­kach pozwalają dzięki temu lepiej rozumieć człowieka, to jednak zaklasyfikowanie osobnika do określonego typu nastręcza zawsze okazję do wielu nieporozumień. Im bardziej jednak pragniemy się zbliżyć do rzeczywistości zindy­widualizowanej, tym bardziej różnicują się przyjmowane pierwotnie podziały typologicz­ne, mnożą się grupy i podgrupy, tak iż typolo­giczne narzędzie, które pierwotnie wydawało się sprawnym narzędziem klasyfikowania lu­dzi, poczyna zawodzić.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)