POCZUCIE ISTNIENIA

Poczucie istnienia osobowego stanowi szczególną właści­wość osobników przynależnych do gatunku ho­mo. Biologiczna i psychologiczna analiza wy­krywa w tych osobnikach obiektywną struktu­rę powtarzalną w znacznym stopniu we wszyst­kich innych egzemplarzach tego gatunku. Ta identyczna struktura podstawowa różnicuje się jednak w wielorakich odmianach typologicz­nych. To zróżnicowanie typologiczne przybliża nas do zrozumienia różnorodności indywidual­nego istnienia, ale nie wyjaśnia go jeszcze cał­kowicie, stwarza bowiem struktury wprawdzie bliższe jednostkowej egzystencji, ale wcale z nią jeszcze nie identyczne. Współpracownik i kontynuator, działalności Alexisa Carrela, Andre Misserand, analizował rolę różnorakich czynników środowiskowych (klimatu, pożywienia itd.), dziedziczonych w procesie formowania się człowieka.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)