OKRES DOJRZEWANIA

Wraz z okresem dojrzewania zjawia się zwykle bunt. Próbujemy otrząsnąć się z wpływów otoczenia, zerwać z dotychczaso­wymi autorytetami, chcemy wszystko sami sprawdzić. Wiele wpo­jonych pojęć odpada wówczas, nie mogąc się oprzeć krytyce. Mło­dzi zwykle tworzą sobie jakiś ideał, do którego dążą. Jeżeli jednak okaże się on sprzeczny z kształtującym się światopoglądem, szybko zostaje odtrącony. W tej niejako walce z ideałem rodzi się indywi­dualność. Jest to bardzo niebezpieczny wiek. Złe otoczenie, złe towarzystwo, zły przykład mogą wtedy łatwo sprowadzić na manowce, jeżęli się nie posiada zadatków na silny charakter. Ale młodzież przeważnie dobrze rozeznaje, -co jest szlachetne, a co podłe. Tylko często waha się w wyborze, widząc, że nieuczci­wy postępek przynosi doraźne korzyści; na przykład dzięki kra­dzieży można zdobyć upragniony przedmiot. Młodzież łatwiej wi­dzi „dziś” niż „jutro”. Nie zdaje sobie sprawy, że ludzie pamiętają występki niekiedy bardzo długo; że głupstwo zrobione w młodości mści się niejednokrotnie przez całe życie; wreszcie, że z drogi złej bardzo trudno zawrócić. Każdy wybiera jednak własną drogę. Powoli nią idzie, zdoby­wając indywidualny pogląd na świat oraz osiągając dojrzałość nie tylko fizyczną, ale też psychiczną i umysłową. I właśnie o to cho­dzi, aby ukształtować siebie i swoją osobowość. Naśladowanie innych zostawmy dzieciom. A tymczasem, niestety, ileż widzimy młodych panien, które z uporem godnym lepszej sprawy robią wszystko, by upodobnić się do imponującej im przyjaciółki lub jakiejś gwiazdy filmowej. Identycznie się czeszą, chodzą, rozmawiają. Ale przeważnie nie mają szans na dorównanie „ideałowi” urodą i elegancją.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)