NATURALISTYCZNA TEORIA

W tych warunkach nadzieje związane z naturalistyczną teorią kultury, a więc i istoty człowieka, stawały się coraz słabsze. Było oczy­wiste, iż tylko na prawach wielkiej przenośni mówić można o kulturze jako przewidzianej przez naturę formie egzystencji gatunku homo. W rzeczywistości kultura — i człowiek ją two­rzący — przekraczała znacznie te biologistyczne uogólnienia. Przyznawali to zresztą coraz częściej także biologowie zajmujący się czło­wiekiem. Zgadzali się oni nie tylko na uznanie odrębności procesów ewolucyjnych rodu ludz­kiego, ale wskazywali również na charaktery­styczny fakt, iż wyniki tych procesów nie zo­stają „zapisane” w biologicznym inwentarzu człowieka, co musiałoby mieć miejsce, gdyby kultura była rzeczywiście dziełem, natury.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)