NADMIAR POPĘDOWY

Ten konstrukcyjny nadmiar popędowy, utrzymy­wany w rozwoju człowieka długim, igrającym dzieciństwem, jest więc swoistym odpowiedni­kiem tej podstawowej właściwości, która — jak przedstawiliśmy to poprzednio — czyni człowieka stworzeniem wielorako otwartym na świat, stawiając go przez to w sytuacjach trud­nych, zmiennych, wcale nie sprzężonych z jego sposobami reakcji. I właśnie w tych właściwościach egzystencji ludzkiej zawiera się źródło podstawy, którą wie­lokrotnie ukazywali humaniści jako szczegól­nie ‚znamienną dla człowieka. Jest to postawa przekraczania warunków i zaspokojeń, postawa ryzyka podejmowanego śwadomie, wielorakicn prób. Biologiczna specjalizacja, zapewniająca optymalne przystosowanie do środowiska, zmniejsza maksymalnie ryzyko istnienia; ta droga ewolucji nie była drogą prowadzącą do człowieka, nie była też drogą rozwoju człowie­ka.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)