NA POCZĄTKU BYŁ CZYN

Tak np. Jean Rostand, analizując człowieka jako istotę biologiczną, stwierdzał, iż z .punktu widzenia biologicznego trudno dziś akceptować nadzieję, którą w ubiegłym wieku żywili Au­gust Comte i Herbert Spencer, iż rozwój,cywi­lizacji powoli, ale nieustannie polepsza ludzką naturę, przyczyniając się do wzmocnienia zwycięstwa skłonności i potrzeb bardziej wartościowych. klasyczna teoria kultury i człowieka wedle której gatunek homo miałby produko­wać kulturę tak jak pszczoły wytwarzają miód to znaczy wynikałaby ona bezpośrednio z sa­mej jego biologicznej struktury, nie Jest już dzis podtrzymywaną. Fakt, iż tylko gatunek homo tworzy kulturę, świadczy o tym, że czło­wiek jest stworzeniem znacznie bardziej skom­plikowanym niż wszystkie inne stworzenia żywe, i zmusza do takiej analizy człowieka, która potrafi wykryć w nim to wszystko swoi­ste, co staje się źródłem kultury i czynnikiem rozwoju.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)