LUDZKA ODRĘBNOŚĆ

Jest prawdą oczywistą, że stworzenie to nie byłoby człowiekiem nie społeczeństwo i kultura, ale tą prawda oczywista nie jest prawda gełną. Szczególnie zastanawiające w charakterysty­ce istoty ludzkiej jest to właśnie, iż nie identy­fikuje się ona bez reszty z tymi wymaganiami i instytucjami obiektywnego świata, które ją w zasadzie stwarzają, lecz zachowuje wobec nich pewną samodzielność. Ta niezależność by­wa urojona i złudna; bywa jednak — co roz­ważaliśmy szczegółowo w poprzednich dwóch rozdziałach źródłem nowych wizji rzeczy­wistości i nowej twórczości.Niekiedy można się spotkać ze zdaniem, iż ta swoista odrębność jest tylko pewną fazą historycznego rozwoju człowieka, a mianowi­cie fazą, która nastąpiła po okresie pełnej iden­tyfikacji jednostki z grupą i jej kulturą i któ­ra w przyszłości ustąpi nowej formie takiej wspólnotowej identyfikacji.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)