LUDZKA KULTURA

Ludzka kultura jest właśnie taką swoistą po­stacią życia, w której realizuje się jednak po­wszechne prawo walki o byt i utrzymanie ga­tunku.Taką drogę rozważań zainicjował Karol Dar­win, który głośne swe dzieło O powstawaniu gatunków uzupełnił w roku 1871 książką pt. pochodzeniu człowieka. Starał się w niej wy­kazać, że wszystkie złożone ludzkie właściwo­ści, które służyły jako argument za wydziele­niem człowieka z królestwa zwierząt, mogą być wyprowadzone ewolucyjnie z prostszych form zachowania naturalnego. Koncepcję tę podjęli i rozwinęli inni.badacze filozofowie, zwłaszcza’ Thomas Huxley i Ernst Haeckel, który był autorem bojowego hasła, iż antropologia jest po prostu częścią zoologii. Siła tych poglądów polegała nie tylko na tym, że spełniały one poznawcze pragnienie ujednoli­cenia całej wiedzy o przyrodzie i kulturze, ale i na tym, iż stwarzając ten monistyczny obraz świata pozwalały na zwycięską walkę z tra­dycjami religijno-metafizycznymi.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)