KRYTYKA TRAKTOWANIA

Krytyka genetycznego i redukcjonistycznego traktowania kultury, wytrwałe dążenie do wykrywania podstawowych struktur jej poszcze­gólnych dziedzin czyni Cassirera bliskim feno­menologii i strukturalizmowi, a także niektó­rym innym tendencjom myśli współczesnej, która krytycznie weryfikuje metody empirycz­nej psychologii i socjologii, roszczących sobie prawo do rozstrzygania wszystkich spraw ludz­kiego świata. Filozoficzny punkt widzenia Cas­sirera pozwalał mu na jak najpełniejsze wyko­rzystywanie różnorakich badań empirycznych, ale pozwalał równocześnie na odsłonięcie pod­stawowych kategorii rzeczywistości kulturalnej organizujących ją w swoiste systemy.We wszystkich tych analizach Cassirer zmie­rzał do ujawnienia aktywnych sił człowieka, konstruujących z rzeczywistości zastanej, chao­tycznej i przypadkowej, obcej i wrogiej, rze­czywistość sensowną i „ludzką”.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)