KLASYFIKUJĄC LUDZI

I w tych poczynaniach nigdy nie możemy mieć pewności, czy dokonana klasyfikacja po­zwoli nam zaszeregować jednostkę ludzką w sposób jednoznaczny i trwały do określonego typu, czy pozwoli zasadnie traktować ją jako niezmienną, czy ‚też należy przyjąć, iż jednost­ka ta posiada zawsze określony margines swo­body, określone możliwości przekroczenia ty­pologicznych granic, w jakich została zamknię­ta. Bardzo często, jak pisze Pierre Mabille, uprawiano tę biologiczną i psychologiczną nau­kę o człowieku nie. po to, aby zrozumieć pla­styczność ludzkiej natury, i nie po to, aby przyczyniać się do wyzwolenia człowieka ze sztywnych, ale jednak przekraczalnych ram jego egzystencji.. Uprawiano ją raczej po to, aby klasyfikując ludzi uzyskać możliwość za­mknięcia ich w sztywnych schematach.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)