ISTNIENIE LUDZI

Istnienie ludzi nie jest po prostu istnieniem wielu milionów eg­zemplarzy tego samego gatunku, lecz nosi piętno indywidualne i osobiste. Egzystencja oso­bista nie jest oczywiście przeciwstawieniem egzystencji gatunkowej, ale swoistą jej for­mą.Sposób, w jaki egzystencja gatunkowa reali­zuje się w postaci indywidualnego, niepowta­rzalnego, doświadczonego jako osobiste istnie­nia jednostki albo — mówiąc innymi słowy —- sposób, w jaki w życiu jednostkowym, prywat­nym i osobistym urzeczywistnia się gatunek homo, stanowi zespół problemów szczególnie trudnych do naukowego zbadania. Wszystko bowiem, czym interesuje się nauka, ma charak­ter ogólny, a nie egzemplaryczny. I wszelkie próby przejścia od rozważań ogólnych do tej zindywidualizowanej i konkretnej rzeczywistoś­ci, jak dotychczas, nie prowadzą do większych sukcesów.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)