INNY ASPEKT

Inny aspekt zabawy stał się przedmiotem refleksji Fryderyka Schillera. Zabawa — jak sądził — wyraża głębiej naturę człowieka niż jakakolwiek inna jego działalność. Zabawą jest bowiem wolnością i ekspresją.Równolegle z tym nurtem filozoficznych roz­ważań na temat zabawy rozwijały się badania empiryczne, które koncentrowano bądź na pro­blematyce podobieństw i różnic zachodzących między zabawami ludzi i zabawami zwierząt, bądź na problemach psychologii rozwojowej człowieka, w szczególności w okresie dziecięc­twa.W pierwszym zakresie pionierskie znaczenie miały studia K. Grossa, do wyników jego na­wiązywał F. J. Buytendijk.  W zakresie dru­gim na szczególną uwagę zasługują badania J. Piageta  i J. Chateau.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)