GWAŁTOWNOŚĆ I INTENSYWNOŚĆ ŻYCIA

W rozważaniach Freuda znaleźć można wiele  wypowiedzi charakteryzujących gwałtowność i intensywność tego życia popędowego, pochła­niającą siłę jego rozkoszy — zwłaszcza w po­równaniu z wątłymi rozkoszami wysublimowa­nymi — ale Freud doskonale zdaje sobie spra­wę, iż położenie znaku równości między życiem autentycznym i życiem popędowym oznaczało­by likwidację istotnej problematyki antropo­logicznej, sprowadzenie człowieka do poziomu egzystencji zwierzęcej. Człowiek jest czło­wiekiem właśnie dlatego, iż sobie w pewien sposób zaprzecza. Freud z ogromną wyrazistością ukazywał dramatyczne formy tego samozaprzeczania, analizując człowieka w odniesieniu do wyma­gań społecznych, do ideałów kultury, do włas­nego sumienia.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)