FAŁSZE I NIEBEZPIECZEŃSTWA

Wyniki tej anahzy ukazywały zawsze jeszcze pewną „resz­tę”, nie dającą się wytłumaczyć tymi czynnika­mi środowiskowymi, dzięki której proces roz­woju jednostki ulegał nieoczekiwanym prze­kształceniom. W tych warunkach powstawać może nawet pewien niepokój, czy generalizu­jąca i typologizująca nauka o człowieku jako biologicznej i psychologicznej egzystencji jednostkowej nie prowadzi do niepożądanych niebezpiecznych usztywnień w pojmowaniu tej egzystencji. W rozwoju antropologii przyrodniczej i psy­chologii pojawiły się niejednokrotnie tenden­cje zmierzające do takiego sztywnego klasyfi­kowania gatunku homo na grupy i podgrupy, których biologiczna struktura miałaby w spo­sób nieuchronny i niezmienny wyznaczać cha­rakter osobniczego życia. Fałsze i niebezpieczeń­stwa rasizmu, różnorako rozumianego, są w naszych czasach zbyt oczywiste, aby należało poświęcać im w tych rozważaniach więcej uwagi.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)