EGZYSTENCJA RODZAJOWA I OSOBISTA

Twórczość sprawia, iż człowiek nie jest wyznaczany przez to, jakim jest, ale przez to, jakim się staje, po­nieważ równocześnie jego życie nie jest kształ­towane przez warunki, jakie są mu dane, lecz przez wizje, którym ma być posłuszne, co ozna­cza, że jego działalność nie ma być powtarza­niem, ale odwagą nowego ryzyka. Wszystko, co powiedzieliśmy dotychczas o    człowieku, było charakterystyką rodzaju ludzkiego. Człowiek był w tych rozważaniach rozumiany jako gatunek homo istniejący w określonych warunkach przyrodniczych, spo­łecznych i kulturowych. Wszystko to, wedle określenia Marksa, było charakterystyką czło­wieka jako istoty gatunkowej. Jednak charakterystyka ta nie jest całkowi­cie wystarczająca. Swoistą cechą człowieka jest bowiem to, iż egzystencja jego uzyskuje cha­rakter egzystencji osobistej.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)