Edukacja po gimnazjum czyli wielobarwny ptak

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów jest bardzo bogata. Po trzeciej klasie gimnazjum można kontynuować naukę w trzech typach placówek oświatowych: szkole zawodowej, technikum i liceum ogólnokształcącym. Ukończenie szkoły zawodowej pozwala na zdanie egzaminu zawodowego. Również dyplom zawodowy kończy edukację w technikum, nie mniej jednak absolwenci technikum i liceum ogólnokształcącego mają możliwość zdawania matury. Szkoły zawodowe i technika przygotowują do różnego rodzaju zajęć, jakimi można się w przyszłości zajmować. Licea ogólnokształcące, mimo swojego ogólnego charakteru, również mają klasy o określonych profilach, w których pewna część wiedzy jest wykładana szerzej, na pewne przedmioty kładzie się większy nacisk. Ideą klas profilowanych jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do zdawania egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Dzieje się tak dlatego, iż matura to jednocześnie egzamin na studia. W zależności od kierunku studiów osiągnięcia z innych przedmiotów są brane po uwagę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)