DROGA CZŁOWIEKA

Drogą człowieka było właśnie podejmo­wanie w sytuacjach, wobec których nie ist­niały gotowe formy przystosowania, wysił­ku przeciwstawiającego ryzykownym układom życia świadomie podejmowane ryzyko działa­nia – ryzyko klęski przy możliwościach suk­cesu.Drugą zasadniczą cechą ludzkiej struktury życia jest „odciążenie”. Terminem tym Gehlen określa te procesy, w których człowiek uwal­nia się od bezpośredniego nacisku teraźniej­szych okoliczności, uzyskuje wobec nich dy- i stans, a zarazem pewną swobodę przyszłego działania dzięki powstrzymaniu się od aktyw- ; ności realnej i projektowaniu — dzięki świa­domości, a zwłaszcza dzięki symbolice werbal- ; nej i obrazowej — działań możliwych. Przeciążenie będące następstwem bogactwa i świata, na które człowiek jest z biologicznej konieczności „otwarty”, może być wykorzysta­ne w swoisty sposób dla dobra człowieka.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)