DRABINA WIEKU

  1. Drabina szczytowych osiągnięć ludzkich w najrozmaitszych dziedzinach w zależności od wieku przedstawia się w sposób na­stępujący: ludzie osiągają rekordy fizyczne w sportach poniżej 20 lat albo w okolicy 20 roku życia. W niektórych sportach, np. w tenisie, w strzelaniu do celu, szczytowe możliwości ich utrzy­mują się przez długi okres dziesiątków lat. Krzywe statystyczne, wykazujące optymalne okresy życia w twórczości poetyckiej, osią­gają swój szczyt między 20 a 30 rokiem życia; w sztuce, muzyce pisaniu prozą między 30 a 40 rokiem życia. W nauce, zwłaszcza ścisłej, między 40 a 50 rokiem życia. W kierownictwie społecznym, ; w dziedzinie obrony, nauczania, rządzenia — powyżej 50 roku życia. Mężowie stanu, filozofowie mieli swe szczytowe osiągnięcia między 60 a 70 rokiem życia. Wszystko to wskazuje, jak spontaniczność, oryginalność i bujna : energia młodości z biegiem posuwania się w wieku zostają zrów­noważone przez szerokość wiedzy, doświadczony sąd i trwająca ciągłość zainteresowań i pracy.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)