DEFICYTOWE STWORZENIE

Czyż nie należy raczej przyjąć, iż to biologicznie „defi­cytowe” stworzenie dysponowało jednak jakąś siłą, dzięki której mogło rozpocząć może ryzykowną, ale wielką i swoistą karierę ewolucyj­ną? I że właśnie ta siła — duch — była przy­czyną wszelkich zahamowań zwierzęcego try­bu życia, a nie dopiero ich skutkiem? Przekonanie iż to właśnie ta siła pozwalała ludziom nie tylko żyć, ale swe życie „prowa­dzić , pozwalała tworzyć kulturę jako wyraz,I a nie jako uzasadnienie dokonywanych zaha-j mowań — przeciwstawiało „negatywnej” teo­rii ducha teorię  „pozytywną”, wedle której duch nie miał być wytworem jakiejś tajemni­czej strategii, lecz źródłem odrębności ludzkie­go życia.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)