BARDZO LUDZKIE ZAPRZECZENIE

Takie zaprzeczanie było jego zdaniem bardzo ludzkie, chociaż tworzyło po­stacie życia zmistyfikowanego, nieautentyczne­go życia wyjałowionego i pełnego udręki. Jakie było wyjście z tego dylematu? Czy na­leży akceptować ten wielki świat nadjaźni, w którym zawierają się wszystkie ludzkie war­tości? Czy wolno go odrzucić i zaufać całko­wicie siłom nieświadomych popędów? W pierw­szym przypadku grozi nam życie neurotyczne i zmistyfikowane, w drugim — chaos i barba­rzyństwo. Jako lekarz przekonany o słuszności swej diagnozy, iż nerwice powstają z zahamo­wanych potrzeb popędowych, Freud opowia­dał się za swobodą życia popędowego; jako członek społeczeństwa był przekonany, iż swo­boda taka nie może być akceptowana, a jako uczony wiedział, iż nigdy akceptowana nie była.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)